Ferma Duhet Shpëtuar

Ndimoje Lopën të arratiset që të shkojë në panairin më të bukur, por kujdes sepse gjatë arratisjes ka pengesa të shumta...


fire : na
jump : na
movement : na


Game provided by Mochi Media.
This game is hosted by redribera.es.
If you're the developer of this game, you should follow this link.


buscando...