Ferma Duhet Shpëtuar

Ndimoje Lopën të arratiset që të shkojë në panairin mëtë buëur, por kujdes sepse gjatë arratisjes ka pengesa të shumta ...

controles

fuego: na
saltar: na
movimiento: na

Listas de juegos.

Aventuras